• Drugi PLATOON otvoreni poziv će dodeliti €1 050 000 za 7 projekata kako bi se proširili postojeći prozvodi/servisi njihovom integracijom u PLATOON ekosistem i odgovarajućom validacijom u okviru PLATOON pilota.
  • 7 manjih do srednjih preduzeća će učestovati u PLATOON-ovom programu podrške, kroz koji će dobiti tehničko mentorstvo.

PLATOON-ov drugi otvoreni poziv za projekte danas je otvoren i poziva sva mala i srednja preduzeća koja nude tehnička rešenja koja mogu potpomoći digitalizaciju energetskog sektrora da se prijave na ovo finansiranje (sloj za interoperabilnost, upravljanje i kontrola bezbednosti podataka, analitički servisi itd.). Prijava za ovaj otvoreni poziv moguća je do 1. decembra 2021. godine u 9:00 po centralno-evropskom vremenu.

Korisnici će doprineti uspehu cilja PLATOON projekta da se poveća potrošnja obnovljive energije, pametno upravljanja mrežom, poveća energetska efikasnost i optimalno upravljanja energetskim sredstvima.

Kroz proces prijave, kandidati su slobodni da predlože sopstvene proizvode/servise na osnovu informacija o projektu datih u Vodiču za kandidate u vezi sa ciljevima projekta, referentnom arhitekturom, komponentama koje se već razvijaju i dostupnim merenjima sa pilota.

7 odabradnih malih ili srenjih preduzeća dobiće maksimalno finansiranje u visioni od po €150,000 i pristupiće devetomesečnom PLATOON-ovom programu podrške kroz mentorstvo jednog od ključnih PLATOON partnera.

Kako bi ispunili osnovne uslove koje postavlja ovaj poziv, kandidati moraju imati iskustva u najmanje jednoj od sledećih oblasti:

  • Upravljanje podacima, kotrola bezbednosti, privatnosti i suvereniteta
  • Digitalna interoperabilnost (API-ji i modeli podataka)
  • Analitički servisi u domenu energije (npr. optimizacija potrošnje električne energije, prediktivno održavanje, estimator buduće potrošnje električne energije, itd.)
  • Edge computing – decentralilozvana obrada podataka na rubu (softver/hardver).

Mala i srednja preduzeća iz zemalja članica Evropske unije i zemalja pridruženih programu H2020 se mogu prijaviti za drugi otvoreni poziv pre 1. decembra 2021. godine u 9:00 po centralno-evropskom vremenu.

PREUZMITE SAOPŠTENJE