[SAOPŠTENJE] Digitalizacija energetskog sektora korišćenjem tehnologija sa visokim potencijalom za unošenje promena u konvencionalne pristupe – Kako PLATOON koristi digitalnu platformu i analitičke servise u industriji

Projekt PLATOON koji finansira Evropska unija (EU) u okviru H2020 programa predlaže nove pristupe i analitičke alate za velike kolicine podataka u domenu energije (engl. Energy Big Data), podržavajući na taj način prelaz ka tehnologijama koje ne emituju štetne gasove staklene bašte i razvijanje novih usluga u energetskom području.

Read more

[ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ] Оцифровка энергетического сектора – Как проект PLATOON приносит цифровую платформу и аналитические инструменты на энергетический рынок

Проект H2020 PLATOON, который финансируется ЕС, предоставляет новые подходы и аналитические инструменты специально для «Больших данных» в сфере энергетики и, таким образом, поддерживает переход к безуглеродной энергетике и развитие новых услуг в энергетическом секторе.

Read more